מועדי פעילות מקהלת בת-קול 2017-2018

מועדי פעילות מקהלות "בת-קול" תשע"ח  2017-18

 

מקהלת טרום בת-קול-   ילדי גן מגיל 4 עד 6

חזרה אחת  בשבוע: בימי ראשון  משעה  15:30 עד  16:15


מקהלת בת-קול המכינה (1)  – כיתה א'  עד  ג'

חזרה אחת  בשבוע: בימי חמישי  משעה   16:00 עד  17:00

פיתוח שמיעה – מתחילים (חדשים)  בימי ה'  לפני החזרה: 15:30 – 16:00

מתקדמים(ממשיכים) בימי ה' אחרי החזרה:  17:00- 17:30


מקהלת בת-קול  הצעירה  (2)   כיתות ד' עד ז'

חזרות המקהלה פעמיים בשבוע: בימי שני  וחמישי –   17:30 – 19:00

פיתוח שמיעה: בימי  שני   מתחילים – 17:00 – 17:30 לפני החזרה

מתקדמים – 19:00 -19:30  אחרי החזרה


מקהלת בת–קול הייצוגית  (3)  כתות ז' עד יב'

חזרות המקהלה: פעמיים בשבוע: בימי  ראשון ורביעי  משעה 17:15 עד  19:30

פיתוח שמיעה –פעם אחת בשבוע: ביום א'  16:15 – 17:00 לפני החזרה

  או  ביום ד'  16:15 –  17.00 לפני החזרה


פיתוח קול יחידני בתאום עם ענת מורג, מנצחת בת-קול הייצוגית, מורה לפתוח קול ומרכזת המחלקה לזמרה.


לפרטים נוספים: ענת מורג, מנצחת  בת-קול הייצוגית ומורה לפתוח קול

03-6474898   052-3598143 morahg@netvision.net.il

דליה לזר-שמעון, מנצחת המקהלות הצעירות ומתאמת בת-קול

050-5411534 dalia1975@gmail.com

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, רחוב לואי מרשל 25 (פינת שטריקר) ת"א

www.batkolchoir.org