זויה שכטרמחלקות:
תפקיד: ליווי פסנתר
כלי נגינה: פסנתר