ליאת חסידמחלקות:
תפקיד: קרן יער
כלי נגינה: קרן יער