TARF 2020 PRICING תמחור כרטיסים ומינויים

כרטיסים בודדים

תחרות, סדנאות כיתות אמן

רגיל – 55 ש"ח

גמלאי – 45 ש"ח

צעירים עד גיל 21 – 45 ש"ח

קונצרטים (חוץ מקונצרט הגאלה)

רגיל – 75 ש"ח

גמלאי – 65 ש"ח

צעירים עד גיל 21 – 60 ש"ח

קונצרט הגאלה

רגיל – 100 ש"ח

גמלאי – 80 ש"ח

צעירים עד גיל 21 – 80 ש"ח

רכישת כרטיסים בודדים בטלפון: 03-5466228

או אונליין – דרך הקישורים לעמודי האירועים השונים מלו"ז התחרות – לחצן כאן

מינויי כרטיסיה

במסגרת מינוי ניתן לכלול כרטיסים לתחרות ו/או לקונצרטים (למעט קונצרט הגאלה).

קונצרט הגאלה, כיתות האמן והסדנאות אינם נכללים במסגרת מסלולי המינויים. לארועים אלה ניתן לרכוש כרטיסים בודדים בלבד.


2 כניסות לתחרות – 80 ש"ח
2 כניסות לתחרות + קונצרט אחד – 145 ש"ח

4 כניסות לתחרות – 160 ש"ח

4 כניסות לתחרות + קונצרט אחד – 225 ש"ח

2 קונצרטים – 125 ש"ח

2 קונצרטים + כניסה אחת לתחרות – 165 ש"ח

רכישת מינויים בטלפון: 03-5466228

רכישת מינויים אונליין – מתבצעת בשני שלבים:

שלב א' – רכישת מינוי הכרטיסייה הרלוונטי

רכישת המינוי מתבצעת בעמוד הזה: https://icm.pres.ws/membership

בתום הרכישה מקבל הלקוח אישור במייל עם פרטי העסקה ומספר המינוי שלו.

שלב ב' – מימוש מינוי הכרטיסייה לאירועים 

מתבצע דרך עמודי האירועים השונים – אליהם ניתן להגיע מלו"ז התחרות – לחצן כאן

באירוע המתקיים באודיטוריום:

  1. בוחרים מקום
  2. לוחצים "הבא"
  3. לוחצים על הכפתור "בחר תעריף"
  4. בוחרים "מנוי/כרטיסיה"
  5. בחלון שנפתח מזינים את מס' המינוי ואת מס' תעודת הזהות של המנוי
  6. לוחצים "אישור"
  7. לוחצים "הבא"
  8. לוחצים "בצע הזמנה"

באירוע המתקיים באולם רן ברון – התהליך מתחיל מסעיף מס' 3 לעיל