מועדי פעילות מקהלת בת-קול תשפ"ג 2022-2023

מקהלת בת-קול המכינה (1)  – כיתה א'  עד  ג'

חזרה אחת  בשבוע: בימי חמישי  משעה   16:00-17:00

פיתוח שמיעה – מתחילים (חדשים)  בימי ה'  לפני החזרה: 15:30-16:00

מתקדמים (ממשיכים) בימי ה' אחרי החזרה:  17:00- 17:30


מקהלת בת-קול  הצעירה  (2)   כיתות ד' עד ז'

חזרות המקהלה פעמיים בשבוע: בימי שני  וחמישי –   17:30-19:00

פיתוח שמיעהמתחילים בימי שני  – 16:30-17:30 לפני החזרה

מתקדמים בימי חמישי – 16:45-17:30  לפני החזרה


מקהלת בת–קול הייצוגית  (3)  כתות ז' עד יב'

חזרות המקהלה: פעמיים בשבוע: בימי  ראשון ורביעי  משעה 17:15-19:30

פיתוח שמיעה – פעם אחת בשבוע: ביום ראשון  16:15-17:00 לפני החזרה

  או  ביום רביעי  16:15-17:00 לפני החזרה


פיתוח קול יחידני בתאום עם ענת מורג, מנצחת בת-קול הייצוגית, מורה לפתוח קול ומרכזת המחלקה לזמרה.


לפרטים נוספים: ענת מורג, מנצחת  בת-קול הייצוגית ומורה לפתוח קול

03-6474898   052-3598143 morahg@netvision.net.il

דליה לזר-שמעון, מנצחת המקהלות הצעירות ומתאמת בת-קול

050-5411534 dalia1975@gmail.com

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, רחוב לואי מרשל 25 (פינת שטריקר) ת"א

www.batkolchoir.org