המסלול המיוחד ללימודי קומפוזיציה

המסלול המיוחד ללימודי קומפוזיציה
להורדת/הדפסת המסמך לחצו כאן

קהל היעד

 • אפיון קהל היעד : תלמידים בעלי רקע לימודי-מקצועי בתחומי הביצוע השונים (4 שנות לימוד לפחות) אשר שולטים ביסודות ובמיומנויות המוסיקה הבסיסיים (כולל תאוריה בסיסית ופיתוח שמיעה ברמה של שלוש שנות לימוד), המעונינים ומגלים עניין ממשי בפן היצירתי.
 • גיל קהל היעד : הגיל המינימלי של התלמידים המבקשים להצטרף למסלול זה הוא 12. הגיל המקסימלי להצטרפות למסלול זה הוא 14.

קבלה ללימודים

כל המועמדים המבקשים ללמוד במסלול זה יתבקשו, לאחר ראיון אישי, לעמוד במבחן קבלה בתחומי התאוריה, הסולפז' ופיתוח שמיעה.

מסגרת ומבנה הלימודים

מסלול הלימודים יתקיים על יסוד שילוב שיעורים אישיים וקבוצתיים במסגרת הכוללת:

 1. שיעור קבוצתי : השיעורים יתקיימו בכיתות קטנות (עד שבעה תלמידים בקבוצה), לפי לוח זמנים קבוע (אחת לשבוע). שיעורים אלו יוקדשו לנושאי לימוד הרלוונטיים לכלל היסודות המוסיקליים.    

משך השיעור הקבוצתי : שעתיים בשבוע.

 1. שיעור אישי : השיעורים מיועדים להנחיה אישית, בהתאם לצרכים הספציפיים של כל תלמיד וביחס למהות הפרוייקטים הרלוונטיים לכל תלמיד ובכל עת. שיעורים אלו יוקדשו להנחיית התלמידים בתחום הקומפוזיציה.

משך השיעור האישי : שעה אחת בשבוע.

 1. פעילויות ייחודיות : בנוסף לשיעורים הסדירים, יתקיימו סדנאות בנושאים שונים, בהנחיית מוסיקאים העוסקים בתחומי הביצוע השונים, וכן, מפגשים עם קומפוזיטורים וחוקרים בתחומי התאוריה והאנליזה.

תחומי הלימוד

 • יסודות הנוטציה
 • עקרונות התחביר והאינטונציה
 • ארכטיפים מלודיים
 • עקרונות המרקם
 • הרמוניה מסורתית-טונלית
 • יסודות סטרוקטורליים ועקרונות צורניים
 • קונטרפונקט לסוגיו
 • אנליזה טונלית ומבנית
 • תורות הכלים והתזמור
 • יסודות האקוסטיקה
 • הכרת רפרטואר
 • אלתור

דרישות המסלול

 • קומפוזיציה : כל תלמיד נדרש להכין ולהציג שלוש יצירות במהלך כל שנת לימודים.
 • מחקר : כל תלמיד נדרש להכין ולהגיש שתי עבודות מחקר בנושאים תאורטיים ו/או אנליטיים במהלך כל שנה.
 • מבדקים שוטפים ביסודות התאוריה ופיתוח שמיעה : כל תלמיד נדרש להיבחן ולהוכיח את שליטתו והתקדמותו בתחום בהתאם לדרישות סף מדויקות אשר יוצבו כתנאי הכרחי להמשך לימודיו. מבחן זה על בסיס סמסטריאלי.
 • הכרת רפרטואר : כחלק אינטגרלי ממסכת הלימודים יושם דגש מיוחד על הכרת רפרטואר רחב ומגוון, אשר ייחבחר באופן ייעודי במטרה לשמש יסוד מהותי בלימודים. במהלך כל שנת לימודים תיבדק שליטתם של התלמידים ברפרטואר הנבחר, באמצעות מבדקים שונים.