תחרות החליליות

תחרות החליליות, תל אביב 2020  – המתחרים מחולקים לקטגוריות שונות על פי גיל ושלב לימודיהם

 

 

 

 

 

קטגוריה 1 – סולנים עד גיל 13:

חצי גמר – יום שני, 3.2, 13:40-10:00

גמר – יום שלישי, 4.2, 15:30-14:00

 

קטגוריה 2 – סולנים בגילאי 20-14 שלומדים במוסד טרום אקדמי:

חצי גמר –  יום ראשון, 2.2, 15:00-10:15

גמר – יום שלישי, 4.2, 18:30-17:00

 

קטגוריה 3 – סולנים בגילאי 26-18 הלומדים מוסיקה במוסד אקדמי

חצי גמר (א) – יום ראשון, 2.2, 13:40-11:15

חצי גמר (ב) – יום שני, 3.2, 14:00-10:00

גמר – יום רביעי, 5.2, 15:30-14:00

 

קטגוריה 4 – סולנים ללא הגבלת גיל

חצי גמר (א) – יום שלישי, 4.2, 13:15-10:00

חצי גמר (ב) – יום רביעי, 5.2, 14:00-09:30

גמר  – יום חמישי, 6.2, 17:00-15:30

 

קטגוריה 5 – הרכבים עד גיל 18

חצי גמר – יום ראשון, 2.2, 17:30-15:15

גמר – יום שני, 3.2, 17:30-16:00

 

קטגוריה 6 – הרכבים ללא הגבלת גיל

חצי גמר (א) – יום שלישי, 4.2, 12:00-10:00

חצי גמר (ב) – יום רביעי, 5.2, 12:30-10:00

גמר – יום חמישי, 6.2, 14:00-12:30

 

קטגוריה 7 – תחרות על הביצוע הטוב ביותר של יצירה ישראלית

 גמר –  יום חמישי, 6.2, 11:30-10:00

 

קטגוריה 8 – תחרות על הביצוע המיוחד ביותר של יצירה יחידה

גמר – יום רביעי, 5.2, 18:30-17:00