ארבל טלמחלקות:
תפקיד: הוראת ויולה דה גמבה
כלי נגינה: ויולה דה גמבה